zaterdag, september 05, 2009

Eerste hulp bij verstikking

Er heerst paniek alom wanneer iemand verstikt in een vreemd voorwerp. Maar onder andere de Heimlichmanoeuvre is een techniek die op zo´n momenten levens kan redden.

Een volwassene die verstikt
Als iemand een vreemd voorwerp inademt, dan komt er iets in de luchtwegen terecht dat de in- en uitgang van lucht belemmert. Dit veroorzaakt acute ademnood en als er niet snel wordt ingegrepen, zal deze persoon al gauw zijn bewustzijn verliezen door zuurstoftekort in de hersenen. Na drie minuten zuurstoftekort worden de hersenen onherstelbaar beschadigd. Het is daarom van levensbelang dat bij het inademen van een vreemd voorwerp snel wordt ingegrepen. Dikwijls gebeurt zo'n ongeval in een restaurant waar men goed aan het eten en drinken is. Zo kan er bij het lachen plots een stuk vlees te diep in je keelgat schieten. De persoon in kwestie grijpt met beide handen naar de keel en kan niet meer ademen en ook niet spreken. Meestal staat men op en probeert vertwijfeld naar het toilet of zo te lopen. Maar na enkele seconden valt men. Dan, of eventueel vroeger, moet je ingrijpen.

WAT DOE JE BIJ VERSTIKKING?

Bij een staande persoon
Sla eerst viermaal kort en hard op de rug van het slachtoffer, net tussen de schouderbladen. Sla zo hard je kunt! De bedoeling is het slachtoffer te doen hoesten zodat het voorwerp mee naar buiten komt. Lukt dit niet, ga dan achter de persoon staan en sla je beide armen rond zijn borstkas. Maak een vuist (met de duim in de handpalm) en plaats de hand in het putje onder het borstbeen met de duimzijde naar het lichaam gericht. Leg de andere hand erover en druk krachtig met de vuisten naar boven en naar je toe. Doe dit viermaal kort en krachtig na mekaar. De bedoeling is een reflexmatige samentrekking van het diafragma (middenrif) te veroorzaken waardoor het voorwerp naar buiten komt. Dit noemt men de Heimlichmanoeuvre. Herhaal dit tot het lukt. Viermaal slaan, viermaal Heimlichmanoeuvre, viermaal slaan, enz. Meestal lukt het één van de eerste keren. In elk geval heb je geen andere keuze om het leven van deze persoon te redden, snel handelen is de boodschap.

Bij een zittende persoon
Doe hetzelfde als hierboven beschreven, maar dan met de leuning van de stoel tussen jezelf en het slachtoffer in. Vergeet niet dat je altijd eerst viermaal hard moet slaan tussen de schouderbladen. Bij een liggende persoon: ook eerst viermaal slaan tussen de schouderbladen terwijl je de persoon half op zijn zij legt. Dan draai je hem op de rug en je oefent, op dezelfde plaats als beschreven voor de Heimlichmanoeuvre, met de vuist een korte en krachtige opwaartse druk uit (een soort vuistslag in de maagstreek). Dit doe je ook viermaal indien nodig. De laatste twee manieren zijn dikwijls goede manieren om de Heimlichmanoeuvre uit te voeren bij een zwaarlijvige persoon of iemand die groter is dan jezelf.

Een kind dat verstikt
Kinderen vanaf vier jaar kun je op dezelfde manier behandelen, alleen met iets zachtere hand. Het is belangrijk te weten dat je op zulke momenten geen andere keuze hebt dan handelen. Kinderen onder de vier jaar ademen soms ook dingen in zoals pareltjes, erwtjes of pindanootjes. Wat doe je in zo'n geval? Is het echt nog een baby, dan hou je het kind ondersteboven op je onderarm en je geeft het klopjes tussen de schouderbladen. Hoe hard? Zo hard als je een volwassene op de rug slaat die zich verslikt. Is het kind te zwaar of te groot voor je onderarm, dan leg je het over je knieën (alsof je het een pak voor de broek gaat geven) en je geeft het korte en krachtige klopjes tussen de schouderbladen. Bij kinderen is er dus steeds de combinatie van het hoofd naar beneden houden en tussen de schouderbladen slaan. Gebruik bij kinderen jonger dan vier jaar geen Heimlichmanoeuvre, zoals beschreven bij volwassenen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten