vrijdag, augustus 28, 2009

Zelfstandige worden in 6 simpele stappen

Je bent je eigen baas en bepaald je eigen arbeidsritme. Je kan je werk organiseren zonder voortdurend rekenschap te moeten afleggen. Je kan je creativiteit de vrije loop laten. Er zijn meer redenen genoeg waarom je voor het staat van zelfstandige zou kunnen kiezen. Of het nu in hoofdberoep in bijberoep is, natuurlijk moet je eerst de nodige papierwinkel in orde brengen.

Een bankrekening
Het allereerste wat je dient te doen is een zichtrekening openen bij een financiële instelling naar keuze. Deze rekening mag uitsluitend voor je zelfstandige activiteit gebruikt worden. Je mag deze niet gebruiken voor privé doeleinden. Het rekeningnummer zal je eveneens op al je officiële documenten, brieven en facturen dienen te vermelden. Bij controle van de belastingen of de BTW zal je de rekening afschriften moeten kunnen voorleggen ter inzage. indien er op deze zichtrekening grote bedragen verschijnen of verdwijnen zal je dit uiteraard altijd moeten kunnen uitleggen.

Het ondernemingsloket
Wie een commerciële of een ambachtelijke activiteit wil starten, moet zich inschrijven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, kortweg het KBO. Dit is een grote databank die een aantal gegevens van elke onderneming verzamelt. Die inschrijving kan je doen in een ondernemingsloket. Er bestaan en tiental erkende ondernemingsloketten ( Biz, Acerta, Eunomia,..) die elk op zich kantoren hebben in de meeste steden. Deze ondernemingsloketten helpen je met een reeks formaliteiten. Om te beginnen zorgen ze voor je inschrijving bij het KBO. Hierdoor krijg je een ondernemingsnummer toegekend ( Dit is het vroegere BTW nummer met een extra nul ervoor. ). Het ondernemingsloket kijkt tevens na of je BTW-plichtig bent en zorgt desgewenst ook de BTW formaliteiten in orde. Je ondernemingsnummer zal dan ook als BTW nummer dienen. Ook de inschrijving bij een Sociaal Verzekeringsfonds kan hier in orde gebracht worden. Als zelfstandige zal je zelf elke maand verplichte bedragen moeten storten voor de sociale zekerheid. Dit is over het algemeen een percentage van uw bruto belastbaar inkomen. Als zelfstandige in bijberoep zijn de sociale lasten erg laag. Het ondernemingsloket zal tevens de toegangsvoorwaarden van het door u gekozen beroep nakijken en controleren of daar aan voldoet. Zo zal u steeds een getuigschrift van bedrijfsbeheer moeten kunnen voorleggen. Tevens zijn voor de meeste beroepen minimumopleidingen voorzien. Een bakker zal dus een banketdiploma moeten kunnen voorleggen.

Het BTW nummer
Het ondernemingsloket kan je inschrijving bij de BTW voor jou in orde brengen. Indien je dit wenst, kan je dat natuurlijk ook zelf. U neemt hiervoor contact op met het lokale controlekantoor van de BTW. Dit is het kantoor van uw woonplaats. Of het district waar uw woonplaats is bij aangesloten. Je zal als zelfstandige steeds BTW moeten aanrekenen aan uw klanten en deze doorstorten aan de staat. Het normale BTW tarief bedraagt 21%. Uitzonderlijk zijn er lagere tarieven voorzien in bepaalde sectoren. Alvorens de BTW door te storten aan de staat mag je zelf de BTW in mindering brengen die u op uw betaald aan je levernaciers. Elk kwartaal zal je een aangifte moeten indienen bij uw controlekantoor. Dit dient dan binnen de twintig dagen gebeuren met een formulier 625 of elektronisch via het internet. De BTW betaal je maandelijks via voorschotten, die steeds één derde bedragen van het kwartaalbedrag dat werd aangegeven. Verder zal je jaarlijks een klantenlijst moeten doorsturen aan het controlekantoor.

Een boekhouding
Je zal een lijst moeten bijhouden met inkomende en uitgaande facturen. Best laat je jezelf bijstaan door een boekhouder die kennis heeft van je specifiek beroep. De boekhouder zal je moeten betalen voor zijn diensten. Maar in ruil zal hij je helpen met de fiscale voordelen die voor zelfstandigen talrijk maar ingewikkeld zijn. Een goede boekhouder verdient zichzelf snel terug en zal je tevens bijstaan bij controles van belastingen en BTW.

Het ziekenfonds
Je bent als zelfstandige verplicht je aan te sluiten bij het ziekenfonds of de hulpkas. Voor 2006 was je enkel verplicht je te verzekeren tegen grote risico´s ( hospitalisatie, operaties,...). Tegenwoordig ben je automatisch ook verzekert tegen kleine risico´s ( dokter, tandarts,..)

Fiscale verplichtingen
Als zelfstandige zal je zelf je belastingen moeten storten, waar dit bij arbeiders en bedienden grotendeels op voorhand reeds van hun loon werd afgehouden. Je zal als zelfstandige gedurende het jaar voorafbetalingen moeten doen om het jaar erna geen belastingsvermeerdering te krijgen. Bovendien kan je een vermindering krijgen als je meer voorbelastingen stort in het begin van het jaar dan op het einde van het jaar. Enkel indien u jaarinkomsten hebt die minder dan 5480 euro bedragen, dien je geen voorafbetalingen te doen.

1 opmerking:

  1. Het klopt dat een van de eerste formaliteiten bij het opstarten van een onderneming het inschrijven bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) is. Bij die inschrijving krijg je een ondernemingsnummer toegewezen. Dat ondernemingsnummer moet je activeren als btw-nummer. Zo bestaat er een klein verschil in ondernemingsnummer btw nummer.

    BeantwoordenVerwijderen