woensdag, augustus 26, 2009

Waar wil je bevallen, thuis of in het ziekenhuis?

Waar wilt u bevallen? In het ziekenhuis of thuis? Op een traditioneel kraambed of op de hurken? De vraag waar en hoe u de baby ter wereld wilt brengen, is er een die u zo vroeg mogelijk moet stellen, aangezien de beleving van de bevalling zeer sterk beïnvloed wordt door de sfeer die er tijdens de bevalling heerst en de mensen die u helpen.

Uiteraard spelen bij deze overwegingen praktische voorwaarden een grote rol. Om een voorbeeld te noemen: welk ziekenhuis ligt het dichtste bij? Is er een medische indicatie om daar te bevallen? Mag u zich gelukkig prijzen met een probleemloze zwangerschap, waardoor een thuisbevalling mogelijk is? Het belangrijkste is echter dat u het gevoel hebt op de juiste plaats te zijn en dat u openstaat voor de geboorte van uw baby. En dan maakt het niet uit of u thuis of in de witte kamer van een ziekenhuis tussen veel blinkend chroom ligt. Dat is ook de reden waarom deze cruciale vraag in de eerste plaats door uzelf beantwoord moet worden, los van andermans mening en van de huidige modegrillen.

Bevallen in het ziekenhuis
Tegenwoordig worden de meeste kinderen in een ziekenhuis geboren. Dit gegeven is voor velen zo vanzelfsprekend dat ze zelfs niet meer nadenken over de voor- en nadelen van alternatieven.

De voordelen van het ziekenhuis
Het ziekenhuis heeft specialisten van allerlei pluimage die met medicijnen en hightech voor u klaarstaan om mogelijke complicaties snel te ontdekken en er ook onmiddellijk op te reageren. Bovendien kunnen ze kiezen uit een groot aanbod van pijnstillers of volledige bevrijding van pijn door anesthesie. Voor veel vrouwen is het ziekenhuis met al zijn toeters en bellen een geruststellende gedachte. Voor anderen is het idee om na de bevalling een poosje als in een hotel verzorgd te worden erg aantrekkelijk. Als ze al kinderen heeft, zal ze waarschijnlijk heel bewust van die periode genieten.

De nadelen van het ziekenhuis
Bevallen is een natuurlijke, zeer intieme gebeurtenis die in feite dus helemaal niet thuishoort in op de ziekenhuissfeer. Het begint al bij de opname. In plaats dat u zich op de weeën kunt concentreren, moeten er formulieren ingevuld en dus vragen beantwoord worden. Verder zal men u eerst van kamer naar kamer rijden, al dan niet op een brancard. Menigeen ervaart deze onrust en de vreemde omgeving (in deze situatie] als zo bedreigend dat men moeite heeft zich te ontspannen en onnodig pijn lijdt. Kortom, in het ziekenhuis zijn bevalling en kraamperiode zelden zo fijn als thuis. Individuele wensen en behoeften moeten afgestemd worden op de huisregels die in het betreffende ziekenhuis gelden. De verloskundige heeft vrijwel altijd de verantwoording over een hele afdeling en moet haar aandacht dus verdelen. De lopendebandsfeer en het overbelaste personeel is een ander bezwaar voor veel vrouwen en hun partners. En dat terwijl de bevalling voor vrouw en partner een unieke gebeurtenis is. Maar er is nóg een nadeel. Door de hoogstaande technologie grijpt men tegenwoordig misschien sneller in dan nodig is. Wanneer is het ziekenhuis de beste keuze? Als er risicofactoren zijn, is een opname in het ziekenhuis gewoon beter. Moeder en kind worden in dat geval extra geobserveerd. Trouwens, als de wittejassensfeer en een moderne verloskamer u rust bieden, waardoor u niet meer zo bang bent voor wat komen gaat, is een ziekenhuis misschien ook de juiste keuze.

Zo vindt u het voor u meest geschikte ziekenhuis
Maak voor uzelf duidelijk wat u belangrijk vindt, waaraan u veel waarde hecht en wat voor u slechts bijkomstig is. Vraag uw huisarts, de verloskundige en al uw vriendinnen welk ziekenhuis zij het beste vinden en probeer vervolgens een bezoekje te brengen aan de kraamafdeling. Probeer er ook kennis te maken met de verloskundigen, de verpleegkundigen en de afdelingsartsen, het liefste samen met uw man, hij heeft per slot van rekening ook een mening die sterk op u van invloed kan zijn. Let er tijdens het bezoek op hoe u zich erbij voelt. Hangt er in het ziekenhuis een leuke, prettige sfeer? Hoe gaan de verpleegkundigen onderling met elkaar om? Doen ze moeite u het een en ander uit te leggen of wordt u met moeilijke medische termen op een zijspoor gezet? Bedenk dat zij de mensen zijn aan wie u tijdens de bevalling en ook de dagen erna, uw volledige vertrouwen hoort te geven. Kijk ook met hoeveel u op een kamer ligt. Zijn er eventueel ook eenpersoonskamers te krijgen? Trouwens, niet elk ziekenhuis dat belooft op uw wensen in te gaan, is er ook werkelijk op ingesteld. Schroom niet om een ander ziekenhuis te bezoeken en bedenk daarbij dat de verloskundigen waarschijnlijk uw belangrijkste contactpersonen worden!

De thuisbevalling
Tot voor kort had de thuisbevalling een slechte naam. Het zou gevaarlijk zijn, onhygiënisch, eerder iets voor armelui. Mede door deze houding is onze verzorgingsmaatschappij ingesteld op het ziekenhuisleven. Als reactie daarop heeft de thuisgeboorte echter vooral in de grote steden een ware renaissance doorgemaakt. Het betreft in eerste instantie kritische vrouwen die al dan niet reeds slechte ervaringen hadden met ziekenhuizen. Bovendien kunnen zelfstandige verloskundigen dankzij hun uitstekende medische uitrusting ook bij dreigende complicaties een succes maken van de thuisbevalling. Verder loopt u het geringe risico dat de thuisbevalling uiteindelijk toch in het ziekenhuis eindigt en dus al met al meer stress oplevert. Veel ambulances hebben een couveuse aan boord, mocht het nodig zijn de pasgeborene deskundig en snel naar het ziekenhuis te vervoeren.

De voordelen van thuisbevalling
In een vertrouwde sfeer ontspannen de meeste vrouwen zich meestal beter en ervaren ze de bevalling eerder als een feestelijk hoogtepunt in hun leven. Moeder en kind staan volledig in het middelpunt en hun behoeften en wensen zijn niet onderhevig aan ziekenhuisregels. De bevalling vindt plaats in familiekring. Broertjes en zusjes van de baby, maar ook goede vrienden en vriendinnen van de moeder en de vader zijn niet uitgesloten. Bovendien is de vader reeds vanaf het prille begin volledig bij de verzorging van moeder en kind betrokken. De verloskundige is geen vreemde, zoals in het ziekenhuis vaak het geval is, en staat tijdens bevalling en ook daarna tot haar beschikking. Zelfs zonder enige onderbreking, want in dit geval zal ze niet weggeroepen worden om tegelijkertijd een andere bevalling te begeleiden. Doorgaans blijft het contact ook nog maanden daarna heel levendig (adviezen, enz.).

De nadelen van thuisbevalling
Wie thuis bevalt, moet op meer kritiek dan begrip rekenen. Dit kan de beslissing moeilijk maken, vooral als de behandelende arts er nog een schepje bovenop doet. Er bestaat ook een klein risico dat de thuisbevalling uiteindelijk toch nog in het ziekenhuis beëindigd moet worden. Deze verhuis bezorgt de vrouw natuurlijk alleen maar meer stress, terwijl ze al lijdt onder de pijnlijke weeën.

Voor wie is de thuisbevalling geschikt?
Alle vrouwen die geen medische risico's, maar wel voldoende zelfvertrouwen hebben en die bereid zijn verantwoordelijkheid op zich te nemen voor eigen besluiten. De risico's die een thuisbevalling uitsluiten, zijn met name ziekten die direct gerelateerd zijn aan de zwangerschap (zwangerschapsvergiftiging, extreem laag hb, nier-insuffïciëntie), ongewone ligging van de baby (dwarsligging, ongunstige stuitligging), als u langer dan veertien dagen voor dé datum ontsluitingsweeën hebt, tweelingzwangerschap en een voorliggende placenta (placenta praevia). Verder kunt u ook beter niet thuis bevallen als het dichtstbijzijnde ziekenhuis op verder dan 30 minuten rijden ligt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten