vrijdag, augustus 28, 2009

Tips voor een gezonde, veilige en lekkere barbecue

Hierbij volgen enkele tips die je best in acht neemt om op een professionele manier te barbecuen. Want aan de hand van enkele eenvoudige aandachtspunten is het perfect mogelijk de meeste gevaren en gezondheidsrisico´s uit te sluiten.

Tips voor een veilige barbecue
Alleen al in de Benelux verbranden zich elk jaar duizenden mensen aan hun barbecuestel. De ergste brandwonden ontstaan door het gebruik van vloeibare producten om het vuur aan te maken of aan te wakkeren. De belangrijkste wenken om je barbecue veilig te overleven zijn:

- Gebruik geen ontvlambare producten (benzine, brandalcohol,...) om het vuur aan te wakkeren.
- Zorg ervoor dat het barbecuestel stevig staat en niet kan omvallen.
- Blijf nuchter achter het stuur én achter de barbecue.
- Hou een emmer water in de buurt, of een tuinslang. Dit kan zowel als brandblusser dienen als om eventueel verbrande lichaamsdelen onmiddellijk af te koelen.
- Draag geen wijde kleren.
- Hou kinderen en huisdieren uit de buurt.
- Stel één verantwoordelijke aan voor het braden

Tips voor een gezonde barbecue
Barbecuen is een goede manier om de hoeveelheid opgenomen vetten binnen de perken te houden zonder dat de tafelgenoegens daaronder lijden. Niet alleen hoeft men bij het roosteren geen bakvet te gebruiken, bovendien sijpelt een deel van de verborgen vetten die tal van voedingswaren bevatten, bij deze bereiding weg. Maar bij rechtstreeks contact tussen de voedingswaren en de vlam of wanneer de roostertemperatuur slecht geregeld is en meer dan 300°C bedraagt, worden aan de oppervlakte van de eetwaren polycyclische aromatische koolwaterstoffen gevormd. De bekendste daarvan is benzopyreen, waarvan sterk vermoed wordt dat het kankerverwekkend is. Zwart geblakerde of verkoolde delen van voedingswaren bevatten er zeer veel van en zijn dus een reëel gevaar voor de gezondheid. Niet alleen voordelen dus. Vermijd daarom het zwart worden van etenswaren.
Wanneer vet uit de geroosterde voedingswaren druipt en in contact komt met het gloeiende houtskool, ontvlamt het en ook daardoor ontstaan polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Bovendien bevat ook houtskool zelf min of meer aanzienlijke hoeveelheden benzopyrenen, die bij hoge temperatuur vrijkomen. Dan zijn er nog chemische veranderingen in de geroosterde etenswaren zelf. De hoge temperatuur van de houtskool en het metalen rooster geeft ontbindingen van voedingsstoffen (pyrolyse). Bij vlees komen er dan kankerverwekkende stoffen vrij. Een hevige bruiningsreactie geeft ook kankerverwekkende stoffen vrij. Hoe hoger de temperatuur (bij barbecue 200°C of meer), hoe erger. Daarom is het belangrijk de nadelen van het barbecuen zoveel mogelijk te beperken.

Hoe kan je de risico´s verminderen?
- Af en toe vis in plaats van vlees.
- Vlees niet zwart bakken en zeker de zwarte stukken wegsnijden.
- Niet te frequent barbecuen, dit wil zeggen niet iedere week.
- Gebruik gezuiverde houtskool, want die bevat minder toxische stoffen of gebruik kokosnootschalen in plaats van houtskool.
- Vermijd contact tussen voedingswaren en vlammen.
- Rooster de eetwaren pas wanneer de gloeiende houtskool bedekt is met een fijn laagje witte as. Dit houdt in dat je ten minste 20 tot 30 minuten geduld moet hebben na het aansteken van de barbecue.
- Neem een redelijke afstand tussen de gloeiende houtskool en de eetwaren in acht (ten minste 10 en liefst 20 a 25 cm) om te beletten dat het voedsel vluchtige toxische stoffen opneemt.
- Voorkom zoveel mogelijk het afdruipen van vet op de gloeiende kool: vermijd te vette voedingswaren en gebruik aluminium bakjes. Het is heel goed mogelijk aardappelen, groenten, vis, en zelfs fruit in folie te wikkelen en onder de hete as of op een rooster te laten garen.
- Overdrijf bij het roosteren niet met gerookte voedingswaren, want die bevatten op zichzelf al een zekere hoeveelheid benzopyrenen. Als je vooraf wilt marineren, moet je weten dat arachide- en olijfolie het voordeel bieden zeer stabiel te blijven bij hoge temperatuur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten